Bước 1. Quý khách chọn danh mục ở menu bên trái (đưa chuột vào menu sẽ sổ ra). Ví dụ chọn menu Nữ, sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm của Nữ.

Sau đó quý khách có thể chọn danh mục nhỏ bên tay phải trong các sản phẩm của Nữ.

Bước 2. Sau khi chọn đượcc sản phẩm, click vào sản phẩm đó. Thực hiện chọn Màu, Size và số lượng sản phẩm cần mua. Sau đó click THÊM VÀO GIỎ

Top